Fri levering til døren fra 299 DKK

Fragt til kun 29 DKK

30 dages returret

Prismatch

Betingelser

Pakkerejser:

Alle rejsearrangementer er underlagt ”Lov om pakkerejser”, der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Korsholm Jagtrejser skal kunne dokumenterer, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Korsholm Jagtrejser henviser i denne forbindelse til Korsholm Jagtrejsers katalog, prisliste, faktura, samt vores hjemmeside.

 

Afbestilling:

Korsholm Jagtrejsers partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 90 dage før afrejse er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af at der er mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod.

 

Afbrydelse af ophold:

Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

 

Ansvar:

Korsholm Jagtrejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af Korsholm Jagtrejser benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Korsholm Jagtrejser er medlem af Rejsegarantifonden – reg. nr. 1993 - hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af Korsholm Jagtrejsers betalingsstandsning/ konkurs. Ethvert krav mod Korsholm Jagtrejser skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. Korsholm Jagtrejsers prisliste er gældende for 2013. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser. Korsholm Jagtrejser gør opmærksom på, at der kan opstå uforudsete ændringer i lovgivning vedr. import eller eksport af trofæer. Skulle en ny lovgivning træde i kraft efter jagten har fundet sted- og dermed umuliggøre eksport/import af trofæer – vil der ikke kunne stilles krav mod Korsholm Jagtrejser. Da Korsholm Jagtrejser formidler arrangementer for udenlandske samarbejdspartnere kan vi ikke drages til ansvar for pludselige ændringer ved naturkatastrofer, vildtsygdomme, vejrlig eller andre forhold som vi er uden indflydelse på.

 

Betingelser for afskydning af fredet/ikke frigivet vildt i Polen

Afskydning af vildt, andet end anvist af jagt guiden, skal afregnes i overensstemmelse med prisliste og med strafgebyr på 100% af det specifikke trofæ.

Afskydning af vildt i fredet periode betragtes, som en kriminel handling, (en lovovertrædelse) i   henhold til den polske jagtlov – Jagtloven. 

Dette forfølges og straffes med bøde, frihedsbegrænsning eller fængsel op til 1 år.  
Som godtgørelse og afhjælpning af den forvoldte skade opkræves der i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse dateret 21 juni 2005 Dz. U.(EFT) af 2005 nr.116, pos. 981, om ulovligt afskydning af vildt, en strafgebyr/bøde, for det ulovligt anskaffede dyr.

 

Dette betales i Polsk Valuta (PLN):

Krondyr:   5.800 PLN + merbetaling for trofæ: 
                   - Kronhjortetrofæ op til 5,5kg udgør 2.000 PLN
                   - mere end 5,5 kg udgør 7.000 PLN

Dåhjorte:  2.300 PLN + merbetaling for trofæ:
                   - Dåhjortetrofæ op til 2,6kg udgør 1.500 PLN
                   - mere end 2,6 kg udgør 3.000 PLN

Rådyr:       2.000 PLN + merbetaling for trofæ:
                   - Råbuk op til 0,43 kg: 1.000 PLN
                   - mere end 0,43 kg: 5.000 PLN

Vildsvin:    2.300 PLN

Andet vildt: 1.000 PLN

 

Afskydning jf. revirets afskudsplan.

I de tilbud hvor der kan forekommer begrænsninger jf. revirets afskudsplan, skal man rette sig efter jagtlederens anvisninger. Reviret kan ikke tilbyde afskydninger, der ligger ud over deres tildelte afskudsplan/kvote.

Det er jagtlederens ansvar at disse kvoter overholdes, og derfor kan han pålægge begrænsninger for den enkelte jæger. Disse begrænsninger kan blandt andet lyde således at der kun må nedlægges 1 dyr pr. jæger, også selvom om tilbuddet er eksempelvis med fri afskydning.
Et andet eksempel kan være at jagtlederen siger at der skal nedlægges en kalv, før man må skyde
tilhørende hind.

Hvis der kan forkommer begrænsninger jf. revirets afskudsplan fremgår dette af tilbuddet.

Retter man sig ikke efter jagtlederens anvisninger kan man bortvises fra jagten, uden mulighed for økonomisk kompensation.

 

Betalingsmuligheder:

Danmark: Ringkøbing Landbobank Reg. nr. 7670 Konto nr. 4777699 Norge: DnB Nor Konto nr. 1503.33.37 229

 

Booking og betaling:

Ved rejser uden for Europa:

Når rejsen bookes, skal depositum, 50% af rejsens pris, betales inden 10 dage – hvis andet ikke er aftalt. Restbeløbet skal betales 90 dage før afrejse.

 

Ved rejser i Europa:

Når rejsen bookes betales 3.000,-kr i depositum, betales inden 10 dage, hvis ikke andet er aftalt. Restbeløbet betales 45 dage før afrejse. Rejser unde 6.000,-kr betales i en rate, inden 10 dage. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er Korsholm Jagtrejser i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra Korsholm Jagtrejser, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på 100 kr. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 3 % pr. påbegyndt måned.

 

EU- Våbenpas:

Til rejser uden for EU kræves der ikke EU-våbenpas, medmindre kunden har et ophold i et EU-land på vej til destinationen. For rejser til EU-lande kræves EU-våbenpas.

 

Flybilletter:

Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. Korsholm Jagtrejser gør opmærksom på at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til Korsholm Jagtrejser. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr . Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver Korsholm Jagtrejser et administrationsgebyr på kr. 450,-kr for booking af biletter.Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse- dokumenter er udstedt med korrekt navn.

 

Fotografering:

Korsholm Jagtrejser har ret til, uden samtykke fra de fotograferede, at bruge billeder taget på vores ture af vores personale.

 

Flyrejsen:

Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb. Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab eller hos Korsholm Jagtrejsers agent på destinationen.

 

Generelt:

Kunden skal altid huske at læse Korsholm Jagtrejsers generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

 

Aftaler:

Ingen aftaler der indgåes på reviret/destinationen, mellem reviret og vores kunder og som går ud over det, aftalte hjemmefra, vil blive accepteret. Tolke og andet personale, har ingen bemyndigelse til at ændre i kontrakten, der er indgået mellem Korsholm Jagtrejser og kunden.

 

Import af trofæer:

Der findes en del dyr, som er omfattet af Washington-konventionens liste over truede dyrearter. Disse dyrearter kræver importtilladelse fra myndighederne i kundens hjemland. Det er kundens eget ansvar at fremskaffe denne tilladelse. Check www.cites.org for nærmeste kontor.

Nogle lande i vores rejseprogram forbeholder sig desuden retten til at beholde trofæer i hjemlandet, hvis det er et specielt trofæ. Det kan f.eks. være et særligt stort trofæ, et abnormt trofæ eller en eller anden form for specielt eller sjældent trofæ. Denne afgørelse træffes alene af myndighederne i det pågældende land, og kan ikke ankes. Korsholm Jagtrejser har ingen indflydelse på afgørelsen. Der vil dog være mulighed for at få lavet en kopi af trofæet, kompensation for dette aftales i hvert enkelt tilfælde med de enkelte landes myndigheder via vores partner i det enkelte land.

 

Overdragelse af rejsen:

Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden er det muligt mod et ændringsgebyr på 1.000,-kr. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke evt. fly, jagtområde etc. Det kræver dog, at Korsholm Jagtrejser er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

 

Priser:

Priserne i kataloger/tilbud er nævnt i danske kroner, hvor der ikke er angivet andet. Vi tager yderligere forbehold for trykfejl og prisændringer ved markante kursændringer og andre forhold Korsholm Jagtrejser er uden indflydelse på.

 

Prisregulering:

I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder Korsholm Jagtrejser sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen.

Korsholm Jagtrejser tager forbehold for prisændringer forårsaget af kursudsving.

Eksempel på rejse med kursregulering grundet kursudsving.

Eksempel:

Købsdato: 01.03.2014
Afrejsedato: 01.12.2014
Seneste betalingsdato: 01.11.2014
Købspris baseret på US$: 35.000 DKK
Kurs på US$ på købsdatoen 01.03.2014: 594


D. 30.10.2014 stiger kursen på US$ til: 670
Da rejsen endnu ikke er betalt stiger købsprisen i DKK på grund af kursstigningen.

Kursstigning i procent:
670-594=76
(76/594)x100: 12,79%
Kursstigning i DKK (35.000x0,1279): 4.476,5 DKK
Ny købspris at betale pr 01.11.14: 39.476,5 DKK


Da Korsholm Jagtrejser tager forbehold for kursændringer og kursudsving påhviler denne kurstigning kunden.

Betaling foregår oftest i form af depositum samt en til flere rater.

Undgå kursstigninger:

Kunden kan naturligvis vælge at indbetale hele rejsens beløb ved bookingen for at undgå eventuelle kursstigninger.

 

Reklamationer:

Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal Korsholm Jagtrejser omgående kontaktes, såfremt kunden og Korsholm Jagtrejsers partner ikke kan løse problemet. Bliver Korsholm Jagtrejser ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. Mange større eller mindre problemer kan løses med en enkelt opringning.

 

Kørsel:

I de arrangementer, hvor man kommer frem til rejsemålet i egen bil eller udlejningsbil, må man generelt regne med at benytte denne under jagten i det omfang der måtte være behov for det. Kørsel i egen bil eller udlejningsbil i jagtområdet er på eget ansvar. Benyttes jagtudlejers køretøj, må man være forberedt på at betale ekstra for kørsel. Eneste undtagelse er de rejser, hvor det tydeligt fremgår at kørsel er inkluderet i prisen.

 

Vaccination:

Korsholm Jagtrejser råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning. Se også Korsholm Jagtrejsers generelle informationer for den aktuelle destination.

 

Våben og ammunition:

Rejses der med våben og ammunition, er der nogle enkelte forholdsregler. Korsholm Jagtrejser vil informere om, hvordan man rejser med våben og ammunition, samt sørge for importtilladelser og anmeldelse af våben til flyselskaberne, såfremt det er Korsholm der står for booking af fly. Som med al anden bagage er der en risiko for, at våbenkufferten er forsinket eller bortkommet. Skulle dette ske, giver det ikke kunden ret til at annullere jagten eller at få afslag i prisen, såfremt Korsholm Jagtrejser inden 2 døgn, kan fremskaffe et erstatningsvåben. Ønsker kunden ikke at rejse med våben, kan der som oftest lejes et våben i jagtområdet mod et mindre gebyr.

 

Hjemsendelse af trofæer:

Korsholm Jagtrejser tilbyder at hjælpe med hjemsendelse af trofæer fra nogle destinationer. Hvis man ikke ønsker at gøre brug af Korsholm Jagtrejsers hjemsendelse, er det kundens eget ansvar at få trofæerne hjem fra det pågældende jagtland. Korsholm Jagtrejser råder deres jægere til at tegne en forsikring, som dækker trofæerne ved en evt. ulykke. Denne forsikring kan tegnes hos den valgte speditør.

 

Vejning af trofæer:

Trofæer afregnes som helt kranie (med overkæbe) afkogt og tørret i 24 timer med et fradrag på 90 gram for bukke - hjort ingen fradrag. Skulle trofæer nedlægges så 24 timers tørring ikke er mulig, kan man forhandle et ekstra fradrag med reviret eller lade det ligge til senere vejning. Det vil således komme hjem senere ved Korsholm Jagtrejsers hjælp. Det er vigtigt at forstå, at den vægt der skrives under på i protokollen står ved magt og det er den, der afregnes efter. Denne kan ikke ændres efter hjemkomst.

 

Reklamationer / protokol:

Skulle der mod forventning opstå klager over arrangementet (indkvartering, jagtpersonale, tolk, trofæopmåling eller andet) skaldette føres til protokols. Ellers har vi ingen muligheder for at behandle klagen. Det kan være en god ide at gennemgå protokollen med tolken før underskrift for at sikre alt er som aftalt. Inden underskrift bedes i venligst tjekke om rengøring af trofæer er 100 % i orden. Er der indsigelser omkring rengøring af trofæer skal dette føres til protokol for at sagen kan behandles. Så derfor tjek jeres opsatser før i skriver under på protokollen.